Multigrow (NL) Referentieproject

Multigrow (NL)

Maurice Kassenbouw heeft een 6 hectare Air & Energy tuinbouwkas voor komkommerteler Multigrow in Grashoek gerealiseerd. De kas heeft poothoogte van 6,70 meter, traliemaat van 12.80 meter en wordt opgebouwd uit traliekolommen. De drie kappen van 4,267 meter per tralielengte en vakken van 5,00 meter zorgen voor veel diepere zonlicht indringing tussen het gewas.

Multigrow heeft het Air & Energy systeem van Maurice Kassenbouw in zijn kas geïnstalleerd.
Het Air & Energy systeem zorgt in combinatie met 'Het Nieuwe Telen' bij Multigrow voor de volgende resultaten:

- Een energie / gasverbruik besparing van 25% t.o.v. traditionele teeltmethode.
- Veel minder schimmelziektes in het gewas doordat men het vocht uit de kas haalt.
- Men kan het gewas veel beter activeren in het voorjaar, waardoor men productieverhoging genereert.

Conclusie: Air & Energy systeem zorgt ervoor dat de planten veel gezonder, vitaler en actiever kunnen groeien in de juiste klimaatomstandigheden.

 


 


  • Multigrow (NL)
  • Multigrow (NL)
  • Multigrow (NL)
  • Multigrow (NL)
  • Multigrow (NL)
  • Multigrow (NL)
  • Multigrow (NL)
  • Multigrow (NL)